PHIM THẦN THOẠIChờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp

Manh Phi Giá Đáo

Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết

Vân Tịch Truyện

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tân Phong Thần Bảng 2014

Huyền Thoại Biển Xanh

The Legend Of The Blue Sea 2017