PHIM HÀNH ĐỘNGLưới Tình

Điềm Mật Bạo Kích

Man To Man

Anh Hùng Thời Đại 2014

Inspiring Generation 2014

Mặt Nạ Công Tố Viên 2015

Masked Prosecutor 2015

Quý Bà Cảnh Sát 2015

Mrs Cop 2015

Phát Súng Hận Thù 2014

Cảnh sát đặc nhiệm phần 2 2014

Kẻ Thế Mạng 2014

Big Man 2014

Mật Danh Iris II 2013

Iris 2

Ngày Tận Thế 2013

The End Of The World 2013

Mật Danh K2

The K2 2016

Người Hùng Của Em

Healer 2014