PHIM CỔ TRANGChờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp

Manh Phi Giá Đáo

Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết

Hoàn Châu Cách Cách

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta

Hoàng Hậu 7 Ngày

Queen For Seven Days 2017

Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành 2016

Tân Lộc Đỉnh Ký 2014

The Deer And The Cauldron 2014

Trái Tim Mỹ Nhân 2014

Bảo Tiêu 2016

Bodyguard

Thần Thám Kỳ Tài 2014

Lục Phiến Môn 2016

The Door 2016

Tân Thiên Long Bát Bộ 2013

The Devil Gods And Semi Devils 2013

Đại Đường Nữ Tuần Án 2013

Kiếm Và Hoa 2013

The Blade And Petal 2013

Đường Cung Yến 2012

The World Of Tang Women 2012

Anh Hùng Jeon Woo Chi 2012

JeonWooChi 2012

Tây Thi Tình Sử 2013

Cẩm Tú Vị Ương

The Princess Wei Young 2016

Hoa Kiếm Hwarang

Hwarang 2016

Cô Phương Bất Tự Thưởng

General And I 2016

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Legend of the Condor Heroes 2017

Mây Họa Ánh Trăng

Moonlight Drawn ByClouds

Người Tình Ánh Trăng

Moon Lover 2016