Phim Đại Đường Nữ Tuần Án 2013

TẢI PHIM: Đại Đường Nữ Tuần Án 2013

Thời Đường có 1 vị vua thanh liêm chính trực luôn giúp đỡ nhân dân, vì thế dân chúng ai cũng yêu mến ông. Ông có cô con gái là Nữ Tuần Án khét tiếng nhất mà những tên gian xảo quan tham ai cũng phải sợ và nể phục cô. Với tài trí mưu mẹo, cô đã phá được nhiều vụ án bí ẩn.

[Thông tin phim Đại Đường Nữ Tuần Án 2013]

Bình luận phim