TUYỂN TẬP PHIM Joo Sang Wook

Mặt Nạ Công Tố Viên 2015

Masked Prosecutor 2015

Cô Nàng Xảo Quyệt 2014

Cunning Single Lady 2014

Bác Sĩ Nhân Ái 2013

Good Doctor 2013