NỘI DUNG

Giữ trong tim tình cảm dành cho người bạn thuở thơ ấu Lưu Tú, tiểu thư Âm Lệ Hoa một lòng ủng hộ Lưu Tú gầy dựng lại cơ đồ, từ chối hôn sự mà gia đình đã sắp đặt. Nhưng giấc mộng khôi phục giang sơn nhà Hán chưa thành thì anh trai của Lưu Tú đã bị giết chết, Lưu Tú buộc phải thành thân với Lệ Hoa khi vẫn đang chịu tang anh, bị dèm pha và bị đày đi khai hoang ở vùng đất mới, giặc nhiều nhưng binh lực cực ít. Dù vậy, Lệ Hoa vẫn luôn bên cạnh Lưu Tú. Vì đại cục, Lưu Tú đành phải lấy Quách San Đồng làm thiếp. Cũng chính từ lúc này, Lưu Tú và Lệ Hoa ngày càng trôi xa về hai đầu đối nghịch…

Bình luận phim