Phim Tây Thi Tình Sử 2013

Tây Thi Tình Sử 2013

NỘI DUNG

Phim Tây Thi Tình Sử tái hiện câu chuyện nổi tiếng về việc Ngô Vương Phù Sai đánh bại Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu. Vì Ngô Vương Phù Sai chìm đắm trong nhan sắc của Tây Thi nên Việt Vương Câu Tiễn đã củng cố lực lượng quân đội và lật đổ Ngô Vương.

Bình luận phim