Phim Tân Lộc Đỉnh Ký 2014

Tân Lộc Đỉnh Ký 2014

The Deer And The Cauldron 2014

NỘI DUNG

Vi Tiểu Bảo từ nhỏ ghét học võ, chỉ lo rong chơi. Một ngày nọ, Tổng Đà chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam ám sát Ngao Bái bất thành, được anh cứu, nên nhận làm đệ tử. Do lập nhiều công trạng được Khang Hy trọng dụng trở thành người có thế lực nhất triều. Vừa là đệ tử của Trần Cận Nam lại vừa là một đại thần, Tiểu Bảo vô cùng khó xử…

Bình luận phim