Phim Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

NỘI DUNG

Từ Hải Lâm, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, đã quay ngược thời gian trở về khoảng thời gian trước khi cô gặp và yêu người bạn trai của mình, để thay đổi quá khứ. Vì có được khả năng này, cô đã hy sinh thứ quý giá nhất trong cuộc đời...

Bình luận phim