Phim Người Thừa Kế Gia Nghiệp 2014

Người Thừa Kế Gia Nghiệp 2014

NỘI DUNG

Giám đốc ngân hàng Trình Dật Phi cùng bạn thân Đường Lan giả kết hôn để thay anh quản lý gia nghiệp họ Trình. Đường Lan dùng hết bản lĩnh để khuếch trương gia nghiệp, dùng lời nói và hành động đưa Trình Nguyệt Lượng thoát khỏi thế giới cô lập, trở thành người thừa kế chân chính.

Bình luận phim