Phim Mặt Nạ Nữ Chính

Mặt Nạ Nữ Chính

NỘI DUNG

Sự cạnh tranh khốc liệt khiến họ có thể “dẫm đạp” lẫn nhau để tồn tại trong môi trường nghệ thuật đầy cạnh tranh. Những thủ đoạn như cặp đại gia, tạo scandal để được chú ý hơn.

Bình luận phim