NỘI DUNG

 Lưu Mỹ Lệ tài năng, luôn ước mơ là 1 nhà thiết kế nổi tiếng. cô có cảm tình và yêu 1 giám đốc tên Chu Tộc , nhưng anh chàng này lại yêu Tạ Thanh Hoa, mà Tạ Thanh Hoa lại yêu Diệp Quảng Nghĩa , mà Diệp Quảng Nghĩa lại yêu Tuyết Lợi , dúng là mối tình lằng nhằng, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Bình luận phim