Phim Hạnh Phúc Cuối 2012

Hạnh Phúc Cuối 2012

Happy Ending 2012

NỘI DUNG

Kim Doo-soo là một mô hình người không bao giờ bỏ cuộc, cuộc phiêu lưu, lạc quan, một phóng viên tờ báo địa phương. Trong gia đình, ông là một người cha gia trưởng. Có thể không bao giờ nhìn thấy gia đình tan vỡ, Kim Doo-soo nhằm mục đích vì lợi ích của các thành viên và gần như đã chết cùng nhau kết nối

Bình luận phim