NỘI DUNG

Vốn là hậu duệ của dòng họ y thuật nổi tiếng song từ nhỏ Sam Saeng đã bị đánh tráo thân phận nên phải lưu lạc và sống cuộc đời cơ cực. Nhưng nhờ tài năng thiên bẩm về nghề y, cô từng bước trở thành bác sĩ đông y giỏi. Tuy nhiên, người đánh tráo thân phận của Sam Saeng năm xưa vẫn luôn không ngừng tìm cách hãm hại cô.

Bình luận phim