Phim Đi Tìm Hạnh Phúc 2014

Đi Tìm Hạnh Phúc 2014

Melody Of Love 2014

NỘI DUNG

Phim "Đi Tìm Hạnh Phúc" xoay quanh ba gia đình với những hoàn cảnh và số phận riêng. Qua những sóng gió cuộc đời, mỗi người phải học cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau, để từ đó nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của tình ruột thịt. 

Bình luận phim