Phim Con Gái Của Mẹ Kế 2015

Con Gái Của Mẹ Kế 2015

You are my sister 2015

NỘI DUNG

Cuộc sống của 1 gia đình không hạnh phúc trọn vẹn, người chồng bước nửa lấy vợ nửa, về sống trong nhà cùng con cái. Con Gái Của Mẹ Kế những câu chuyện của gia đình thường lúc nào cũng có những xung đột và biến cố đặc biệt hơn khi mẹ kế con chồng xảy ra.

Bình luận phim