Phim Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

General And I 2016

NỘI DUNG

Do loạn lạc, thị nữ nổi danh của Kinh Anh vương phủ ở Yến quốc - Bạch Sính Đình bị lưu lạc đến quốc gia đối địch - Tấn quốc. Nàng không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn thông minh, biết dụng binh, hát hay đàn giỏi. Một lần tình cờ, Sính Đình gặp gỡ Sở Bắc Tiệp – một Trấn Bắc Vương gia cao ngạo, mang mộng lớn hợp nhất giang sơn, lưu danh thiên hạ. Người ta nhắc đến chàng như một chiến thần, một mãnh tướng chưa từng biết đến bại trận. Cả hai nảy sinh tình cảm mà không biết mối hận sâu đậm giữa hai nước Tần – Yến.

Bình luận phim