NỘI DUNG

Cái chết thương tâm của hai họ Trình – Quách trong một chuyến áp tiêu đã khiến hậu duệ của họ - Trình Thiết Y và Quách Húc – có những lựa chọn khác nhau. Dù đã có 'thanh mai trúc mã' Trình Thái Ngọc nhưng với phong thái lãng tử Quách Húc lại vô tình 'đánh cắp' trái tim của Yên Chi – con gái của gia đình làm rượu nổi tiếng. Mối nhân duyên không mong muốn này vô tình đưa Quách Húc vào cuộc tranh giành bức tượng phỉ thúy quý giá – chứa bí quyết võ công đệ nhất thiên hạ. Để tránh việc bảo vật rơi vào tay kẻ xấu, Quách Húc phải quyết định hợp tác cùng Thiết Y trong chuyến áp tiêu định mệnh.

Bình luận phim