Mọi ý kiến đóng góp của người dùng để cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mọi phản hồi về những nội dung vi phạm bản quyền của chủ sở hữu trên nền tảng Mephim.vn, hoặc nếu bạn có nhu cầu phát hành, quảng bá các nội dung liên quan đến phim,thể thao và giải trí, hay có nhu cầu sử dụng các nội dung có bản quyền trên nền tảng của Mephim.vn cho mục đích kinh doanh, vui lòng liên hệ để có được sự phản hồi tốt nhất.

Email: info@mephim.vn