Hợp tác nội dung

Dành cho cá nhân và các nhà sản xuất phát hành phim

Mephim là cộng đồng chia sẻ phim hợp pháp nơi các nhà sản xuất - phát hành phim có thể đăng tải và quảng bá các nội dung có bản quyền của mình trên Mephim.vn

Quy định upload

  • Không có nội dung phản động.
  • Không có liên quan đến tôn giáo, chính trị.
  • Không có tính chất bạo lực, khiêu dâm.
  • Không có ngôn ngữ văn tục, khiếm nhã.
  • Không có tính chất nhục mạ người khác.
  • Chất lượng video không đúng định dạng quy định.
  • Video chưa đuợc đồng bộ trên tất cả các servers.
  • Video đã tồn tại trên hệ thống.

Hợp tác nội dung liên hệ: content.mephim@gmail.com

Admin Mephim