THU THẬP DỮ LIỆU

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp(user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng lưu ý rằng user ID hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên website của Mephim.vn.

Cũng giống như nhiều website khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp

  1. Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này
  2. Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu
  3. Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp
  4. Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp.

COOKIES

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn tương tác với nội dung của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi ghé thăm website của chúng tôi, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của bạn... Website của chúng tôi có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Những công ty đó thường sử dụng các đoạn mã riêng để theo dõi số lượt truy cập của bạn đến website của chúng tôi.

BIÊN TẬP LẠI HOẶC XÓA THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Dzones cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang cấu hình cá nhân riêng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên hệ theo địa chỉ info@mephim.vn. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn đàn, có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

  • Để truy cập và thưởng thức dịch vụ trên Mephim.vn, người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, thỏa thuận mà Mephim.vn liên kết, tích hợp.
  • Khi truy cập, sử dụng Mephim.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Mephim.vn thì Người Sử Dụng cũng phải tuân Theo thỏa thuận này.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên website của chúng tôi và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Mặc dù Chính sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Khi sử dụng dịch vụ của Mephim.vn, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ info@mephim.vn. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Mephim.vn.