CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

MePhim tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu") có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Điều khoản sử dụng của MePhim để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống MePhim.

Mephim.vn cung cấp cho người sử dụng dịch vụ: Xem video trực tuyến bao gồm những chương trình chọn lọc với nhiều thế loại phim, TV show, clips ngắn và/hoặc những nội dung video khác được Người Sử Dụng đăng tải, chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau.

Mephim.vn cung cấp cho Người Sử Dụng dịch vụ các chương trình, game show, talk show, phim,… mà Mephim.vn có bản quyền.

  1. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mephim.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
  2. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Mephim.vn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người sử dụng cũng bảo đảm rằng, Người sử dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
  3. Khi phát hiện ra lỗi của Mephim.vn Người sử dụng hãy thông báo cho chúng tôi qua email.
  4. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người sử dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người sử dụng sử dụng sản phẩm mạng xã hội Mephim.vn.
  5. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong thỏa thuận này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Mephim.vn sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
  6. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.